Przedszkole Miejskie nr 50
przy ulicy Bojowników Getta Warszawskiego 14 w Łodzi istnieje od 1950 roku. Mieści się w starej części dzielnicy Bałuty, w pobliżu skrzyżowania ulicy Franciszkańskiej z Wojska Polskiego. Siedzibę przedszkola stanowi wolnostojący budynek dwukondygnacyjny. W placówce znajdują się cztery sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych, zabaw oraz uroczystości przedszkolnych, a także sala wykorzystywana do zajęć ruchowych oraz rytmicznych, wyposażona w liczne sprzęty sportowe. Dwie łazienki są przystosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Przedszkole posiada własny ogród z bogatą roślinnością, tarasem oraz placem zabaw. Cały obiekt jest ogrodzony, a na terenie budynku działa monitoring.

Dyrektorem placówki jest mgr Sylwia Kubicka,
a pozostałą kadrę stanowi zespół ośmiu wykwalifikowanych nauczycielek oraz dziesięciu pracowników administracyjno – obsługowych. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w Departamencie Spraw Społecznych, natomiast jednostką sprawującą Nadzór Pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. Placówka jako jedna z czterech w Łodzi działa w systemie pracy dwuzmianowej w godzinach od 6:00 do 19:00.

Jesteśmy placówką o profilu zdrowotnym,
działającą dzięki uzyskanemu Certyfikatowi w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie przy Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ. Pracujemy Zgodnie z przyjętą koncepcją pracy przedszkola, której myśl przewodnia zawiera się w haśle „Ja – zdrowy przedszkolak". W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy Innowację pedagogiczną „Twórcze wychowanie i nauczanie dziecka w oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori”. W przedszkolu pracuje się w myśl zasad zgodnych z koncepcją pedagogiczną Marii Montessori: 1) dzieckmo uczestniczy w ćwiczeniach z montessoriańskim materiałem rozwojowym - podstawowym i uzupełniającym - samodzielnie lub podczas lekcji pokazowych z nauczcielem, 2) dziecko podejmuje pracę z materiałem indywidualnie lub w małych zespołach, powstających spontanicznie z inicjatywy dzieci, 3) o wyborze przedmiotu, miejsca pracy i czasu działania decyduje dziecko, 4) dziecko zgodnie ze swoimi zainteresowaniami może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczyciela w zakresie: zabaw integracyjnych, ćwiczeń twórczego myślenia, działalności plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Nasz cel to:
• umiejętności i zdolności dzieci, szansa na rozwój ich osobowości oraz szerzenie kultury fizycznej
• uczenie dzieci samodzielności, nawiązywania relacji z innymi, dzielenia się emocjami, zasad współpracy w grupie oraz zachowań społecznych.
• zapewniamy ciekawy program edukacyjny, którego głównymi celami są zdrowy i ekologiczny styl życia oraz bezpieczeństwo.
• odkrywamy z dziećmi tajemnice świata i przyrody, rozwijamy ich zdolności intelektualne oraz artystyczne – plastyczne, muzyczne i teatralne, dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które będą im potrzebne, aby sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W naszym przedszkolu pracuje  wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje, poszukująca nowych alternatywnych metod pracy z dzieckiem. W procesie wychowawczym biorą udział wszyscy pracownicy placówki, także pełen ciepła i cierpliwości personel administracyjny i techniczny, również dba o bezpieczeństwo i dobro naszych wychowanków.