PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 50 W ŁODZI

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor przedszkola
mgr Sylwia Kubicka

Zastępca dyrektora
Małgorzata Kacprzak


NAUCZYCIELE

Grupa I
mgr Karolina Skowron

Grupa II
mgr Beata Taraska

Grupa III
mgr Iwona Grajoszek

Grupa IV
mgr Justyna Walenciak
mgr Katarzyna Marcinów

ADMINISTRACJA
mgr Katarzyna Niźnikowska - specjalista

PRACOWNICY OBSŁUGI
Magdaleba Baranowska - pomoc nauczyciela
Elżbieta Witczak - woźna oddziałowa
Marta Kaczorowska - woźna oddziałowa
Katarzyna Poławska - woźna oddziałowa

PRACOWNICY KUCHNI
Monika Kalisz
Renata Orlińska