PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 50 W ŁODZI

KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor przedszkola
mgr Sylwia Kubicka

Zastępca dyrektora
Małgorzata Kacprzak


NAUCZYCIELE

Grupa I
mgr Katarzyna Marcinów

Grupa II
mgr Karolina Skowron

Grupa III
mgr Beata Taraska
mgr Justyna Walenciak

Grupa IV
mgr Iwona Grajoszek
mgr Dominika Sikorska

ADMINISTRACJA
mgr Katarzyna Niźnikowska - specjalista

PRACOWNICY OBSŁUGI
Magdaleba Baranowska - pomoc nauczyciela
Elżbieta Witczak - woźna oddziałowa
Marta Kaczorowska - woźna oddziałowa
Katarzyna Poławska - woźna oddziałowa

PRACOWNICY KUCHNI
Monika Kalisz
Renata Orlińska