PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI


W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy Innowację pedagogiczną „Twórcze wychowanie i nauczanie dziecka w oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori”.
Pragniemy wprowadzać dzieci w świat nauki poprzez: zabawę, doświadczenia i kulinaria.
Przywiązujemy wagę do tworzenia przyjaznej atmosfery.
Naszym celem nadrzędnym jest wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego naszych dzieci.
W pracy przyświetla nam myśl Marii Montessori "Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dąrzymy, chcemy także, by dziecko stawało sie budowniczym samego siebie".


W przedszkolu pracuje się w myśl zasad zgodnych z koncepcją pedagogiczną Marii Montessori:
  1. dziecko uczestniczy w ćwiczeniach z montessoriańskim materiałem rozwojowym - podstawowym i uzupełniającym - samodzielnie lub podczas lekcji pokazowych z nauczcielem,
  2. dziecko podejmuje pracę z materiałem indywidualnie lub w małych zespołach, powstających spontanicznie z inicjatywy dzieci,
  3. o wyborze przedmiotu, miejsca pracy i czasu działania decyduje dziecko,
  4. dziecko zgodnie ze swoimi zainteresowaniami może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczyciela w zakresie: zabaw integracyjnych, ćwiczeń twórczego myślenia, działalności plastycznej, muzycznej i ruchowej.