Szanowni Państwo,
informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi  przygotował jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Z przyjemnością informujemy, że od 26 sierpnia będzie możliwe przystępowanie do programu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży na rok 2019/2020 „Kolorowe NNW”. Każdy rodzic będzie mógł indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko za pośrednictwem platformy www.kolorowennw.pl

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie www.kolorowennw.pl

Według wytycznych MEN w sprawie ubezpieczeń NNW:

– Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

– Dyrektor placówki ani Rada Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

– To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

INSTRUKCJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIA “KOLOROWE NNW”

– Kto może skorzystać z ochrony?
Ubezpieczonym może być każde dziecko uczęszczające do miejskiego żłobka, przedszkola oraz szkoły.

– 4 kroki do dobrego NNW:

 1. Przygotuj niezbędne dane osoby opłacającej składkę oraz dziecka:
  a. imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny (jeśli jest odmienny),
  b. pesel lub data urodzenia,
  c. adres email,
  d. numer telefonu,
  e. nazwa i numer placówki, do której uczęszcza ubezpieczony.
 2. Wejdź na stronę www.kolorowennw.pl i wybierz wariant ubezpieczenia.
 3. Wypełniej krótki formularz zgłoszenia do ubezpieczenia.
 4. Opłać składkę.

Po dokonaniu płatności na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany komplet dokumentów (OWU, Zakres ubezpieczenia, tabela norm uszczerbku na zdrowiu, Instrukcja Zgłoszenia Szkody) wraz z certyfikatem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową.

UBEZPIECZENIE NNW na rok szkolny 2019/2020
Wielkość czcionki
Kontrast