Warunki prowadzenia przesiewowego badania logopedycznego organizowanego w warunkach zagrożenia COVID-19
na terenie PM 50 W ŁODZI w roku szkolnym 2020/2021.

Prowadząca badania: mgr Katarzyna Marcinów

 

 1. Przesiewowe badania logopedyczne prowadzone będą we wrześniu 2020r tylko z dziećmi, których Rodzice wyrazili na to zgodę na piśmie. Ze względu na to, że jest to bliski kontakt fizyczny i możliwe zagrożenie zarażenia bądź przeniesienia zarażenia na innych, decyzja Rodziców musi być przemyślana i odpowiedzialna.
 2. Badania przesiewowe prowadzone będą pojedynczo, logopeda jest wyposażony będzie
  w przyłbicę i rękawiczki, obowiązkowe jest mycie rąk, pomieszczenie jest dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GIS. Materiały używane do badania są zalaminowane i każdorazowo dezynfekowane, jednorazowe lub po jednorazowym użyciu poddane tygodniowej kwarantannie.
 3. Jednego dnia badane będą dzieci tylko z jednej grupy. Logopeda odbiera dziecko
  z sali i je odprowadza.
 4. Dzieci, które w zeszłorocznym badaniu przesiewowym nie wskazywały zaburzeń, nie będą badane. W przypadku, kiedy Rodzice wyrażają taką potrzebę, proszeni są o informację pisemną, bądź kontakt telefoniczny do przedszkola.
 5. Najmłodsze dzieci z grupy pierwszej, będą badane w terminie późniejszym – październik/listopad, ze względu na potrzebę adaptacji do warunków przedszkola/grupy.
 6. W przypadku, kiedy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, logopeda natychmiast powiadamia Dyrektora placówki i Rodziców, a dziecko umieszczone jest
  w wyznaczonym w placówce pomieszczeniu do izolacji.
 7. W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z logopedą przez telefon przedszkolny: 42 657 33 76.

 

Logopeda: mgr Katarzyna Marcinów

Warunki prowadzenia przesiewowego badania logopedycznego
Wielkość czcionki
Kontrast