PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 50 W ŁODZI

OFERUJEMY:

 • Wydłużony czas pracy od 6:00 do 19:00
 • Świetnie wykwalifikowaną kadrą
 • Innowacja pedagogiczna – wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori do codziennej pracy dydaktycznej i zabawy:
 • Nowatorskie metody pracy aktywizujące dzieci do działania oraz realizacja programów autorskich zawierajacych liczne innowacje pedagogiczne m.in. z zakresu edukacji matematycznej, językowej, zdrowotnej, ekologicznej, przyrodniczej, wychowawczej, terapii pedagogicznej, dotyczących bezpieczeństwa:
 • Kształtujemy postawę patriotyczną, rozbudzamy miłość do naszego kraju Polski
 • oraz pokazujemy ciekawe miejsca w naszym mieście Łodzi
 • Zajęcia ruchowe w naszej placówce prowadzi się różnymi metodami, m.in.: opowieści ruchowej, z wykorzystaniem chusty animacyjnej, metodami twórczymi – metodą Rudolfa Labana, Karola Orffa, Kniessów, Weroniki Sherborn, zadaniową:
 • Na terenie placówki odbywają się regularnie konsultacje z pedagogiem i zajęcia z logopedą
 • przedszkole bierze udział w programie “Dwujęzyczne przedszkole” prowadzone programem “Baby Beatles”
 • Nieodpłatne zajęcia z piłki nożnej z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z tańca nowoczesnego
 • Dbamy o to, aby dzieci przebywały jak najwięcej na świeżym powietrzu przez cały rok
 • Zapraszamy do naszego przedszkola gości z róznych firm i instytuacji edukacyjno-artystycznych m.in. teatrzyki, koncert muzyczne, dogoterapia, zajęcia badawcze, pokazy iluzjonistyczne oraz wiele innych
 • Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi m.in.: Miejską Biblioteką Publiczną – Filia nr 5, z pobliskimi Szkołami Podstawowymi nr 45, 54, 58, 153, 175, Przedszkolami Miejskimi nr 18, 28, 33, 43, 81, 153, 160, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, oraz z wieloma instytucjami publicznymi: Policją i Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Bibliotekami, Muzeami, Ośrodkami sportowymi, Teatrami, Grotą Solną, Empikem, Castoramą i wieloma innymi:
 • Organizujemy co roku konkursy międzygrupowe i międzyprzedszkolne, a także systematycznie bierzemy udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych, teatralnych z licznymi sukcesami:
 • Organizujemy coroczne wyjazdy na “Zielone przedszkole”
 • Organizujemy wycieczki autokarowe, rozgrywki sportowe z udziałem innych przedszkoli i szkół podstawowych
 • Współpracujemy bardzo chętnie z Rodzicami, organizując liczne spotkania i imprezy integracyjne. Dwa razy w roku zapraszamy rodziców i bliskich na przedstawienia – bajeczki z udziałem wszystkich przedszkolaków, podczas których dzieci prezentuja swoje zdolności aktorskie, wokalne i taneczne:
Wielkość czcionki
Kontrast