RAMOWY ROZKŁAD DNIA


I WARIANT

przyprowadzanie dzieci:   od godz. 6.00 do godz. 8.00
 
    odbieranie dzieci:   od godz. 15.00 do godz. 17.00

 

6.00 – 8.30
– Schodzenie się dzieci. Kształtowanie zachowań kulturalnych.
– Zabawy grupowe i indywidualne w kącikach zainteresowań. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
8.00 – 13.00

BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA
8.30 – 9.00
– Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Porządkowanie naczyń po posiłku.
9.00 – 11.30
– Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka.
– Praca własna z materiałem rozwojowym M. Montessori.
– Zajęcia organizowane przez nauczyciela, wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
– Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.
– Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, język angielski, zajęcia ruchowe.
11.30 – 12.30
– Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad. Porządkowanie naczyń po posiłku.
– Grupa I przygotowuje się do odpoczynku. (odpoczynek do 14:30)
12.30 – 13.00
– Odpoczynek – zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13.00 – 14.30
– Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
– Udział dzieci w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności.
14.30 – 15.00
– Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
– Porządkowanie naczyń po posiłku.
15.00 – 17.00
– Gry i zabawy inicjowane przez dzieci. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
– Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna z dzieckiem.
– Praca własna z materiałem rozwojowym M.Montessori
– Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności porządkowe w klasie.
– Rozchodzenie się dzieci.

 

II WARIANT( tylko dla dzieci chodzących na dwie zmiany)


przyprowadzanie dzieci: od godz. 9.00 do godz. 11.00

 odbieranie dzieci:  od godz. 18.00 do godz. 19.00

 
 

9.00 – 11.30
– Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka.
– Praca własna z materiałem rozwojowym M. Montessori.
– Zajęcia organizowane przez nauczyciela wynikające z realizacji podstawy programowej.
– Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom. Język angielski, zajęcia ruchowe.
11.30 – 12.30
– Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad. Porządkowanie naczyń po posiłku.
– Grupa I przygotowuje się do odpoczynku. (odpoczynek do 14:30)
12.30 – 13.00
– Odpoczynek – zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
13.00 – 18.00

BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA
13.00 – 14.30
– Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
– Udział dzieci w zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności.
14.30 – 15.00
– Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
– Porządkowanie naczyń po posiłku.
15.00 – 17.00
– Zabawy zorganizowane lub dowolne inicjowane przez dzieci.
– Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna.
– Praca własna z materiałem rozwojowym M. Montessori.
– Kontakty indywidualne z rodzicami.
17.00 – 17.30
– Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do kolacji. Kolacja. Porządkowanie naczyń po posiłku.
18.00 – 19.00
– Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci. Kontakty indywidualne z nauczycielem.
– Czynności porządkowe w klasie. Rozchodzenie się dzieci.
19.00
– Zakończenie pracy przedszkola.
Wielkość czcionki
Kontrast